Nisan*veya Hicrî takvime göre*Rebiülahir, Miladi takvime göre yılın dördüncü, Jülyen takviminde beşinci ay olup, ilk dört ay içerisinde 30 gün uzunluğunda olan ilk aydır.

Nisan ayı genellikle Kuzey Yarımküre bölgelerinde bahar mevsimi ile ilişkili iken, Güney yarımküre bölgelerinde sonbahar mevsimi ile ilişkilidir. Yarımkürelere göre bunun tersi şeklinde gerçekleşen ay ise Ekim ayıdır. Bu nedenle bu aylar, eşdeğer kapsamda sayılabilirler.

Tüm yıllarda Nisan ayı ile Temmuz ayı haftanın aynı günlerinde başlar. Bu durum Şubat ayının 29 gün olduğu zamanlarda yani artık yıllarda Ocak ayını da kapsar. Bununla birlikte Nisan ve Aralık ayları her yıl haftanın aynı gününde biter.