PLAY:şarkıyı Çalmaya Başlar ​

PAUSE:şarkıyı olduğu yerde durdurur

STop :şarkıyı tamamen Durdurur

Load next Track:Bir sonraki şarkıya geçer

CUE:şarkıyı Başa alır

Ejeck:şarkıyı Deck A dan cıkarır

Fade next to Song:şarkıyı Sona doğru yumuşakça getirir.

EQ:Bu düğme ile ilgili bir işlem yapmyyoruz​

DECK C: de aynı şekildedir.