PLAY:arky almaya Balar ​

PAUSE:arky olduu yerde durdurur

STop :arky tamamen Durdurur

Load next Track:Bir sonraki arkya geer

CUE:arky Baa alr

Ejeck:arky Deck A dan ckarr

Fade next to Song:arky Sona doru yumuaka getirir.

EQ:Bu dme ile ilgili bir ilem yapmyyoruz​

DECK C: de ayn ekildedir.