u anda her ey her zamankinden ok daha kolay geliyor, yaptnz ilerden gerekten keyif alyorsunuz. Bunun yaparken arkanzdan karizmatik bir iz de brakyorsunuz. Tandnz kiiler gelip srlarn veya gizli fikirlerini sizinle paylarlarsa armayn. Kibirli davranmayn farkl projelere gerekten de katln, bunlar kendi planlarnz iin de esin kayna olabilir.