Mustafa Kemal Atatürk, Türk reformcu, siyasetçi, devlet adamı ve mareşal; modern Türk devletinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı. Sekülarist ve milliyetçi bir ideolojisi olan Atatürk'ün politika ve teorileri Kemalizm olarak adlandırılır.

Doğum tarihi: Selanik, Yunanistan

Ölüm tarihi ve yeri: 10 Kasım 1938

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul