Yine rivayet edilir ki, adı geçen Zeyd’in oğlu Said (Cennetle müjdelenen on kişiden biri ve ilk hicret edenlerdendir)

Peygamber (s.a.v.)’e dedi ki:

- "Babamın ne üzere bulunduğu sana ulaştı. Onun için Allah’a istiğfar etmez misin?"

Peygamber Aleyhisselam onun bağışlanması için, Allah’a niyazda bulundu ve:

- "O kıyamet günü başlıbaşına bir ümmet olarak dirilecektir" buyurdu.