Evrim Teorisi Dünya'nın büyük bölümünde kabul görmesine rağmen İslam ülkelerinde kabul görmeyen, yaşamın başlangıcını ve devamını açıklamaya çalışan bir teoridir. Bu teorinini geçmişi milattan önceki tarihlere kadar dayanasa da, ilk olarak İngiliz biyolog Charles Darwin tarafından 1930 yıllarında ortaya atıldığı kabul edilmektedir.

Evrim teorisine göre; tüm canlılar ortak atadan gelmektedirler. Dünya'da yaşamın başlangıcı ile birlikte evrim başlamış, milyonlarca yıl devam etmiş ve şuan ki yaşadığımız yaşam oluşmuştur.

Evrim teorisi, doğal seçilime dayanmaktadır. Doğal seçilim hayat şartlarına en uygun, en güçlü canlıların yaşamlarına devam etmesidir. Buna göre, yaşamın başlangıcından bu zamana kadar, doğa koşullarına ayak uydurabilen canlılar genlerini yeni kuşaklarına aktara bilmişler ve devamlılıklarını sağlayabilmişlerdir.