Kalkıyorum.
Yolcu yolunda gerek.
Bana şöyle
Eski yüzlü,
Epey hırpalanmış,
Yamalı da olsa,
Bir sevgi bulsanız.

Bütün istediğim
Bu soğukları çıkartmak.

Ahmet Cemal